Klaras Ängar


Aktuellt

ålla sig uppdaterad vad som händer på området kan vara till en fördel som medlem.
. De aktiviteter vi delar har till syfte att göra föreningens liv tillsammans levande och roligare för alla.

Kommande aktiviterer


Städdagar 2018

Lördag

12 maj

Lördag

16 juni

Lördag

15 sepember


Städdagarna är planerade för 2018. Lördagen den 12/5, Lördagen den 16/6 , Söndagen den 15/9

Det är närvaroplikt vid åtminstone två av de tre dagarna. Om ni har föhinder vid alla tillfällen kan ni få en uppgift av områdesansvarig eller av styrelsen annars är avgiften för utebliven närvaro 500 kronor per tillfälle.

Vi planerar att ha åtminstånde en loppis under kommande år o

Inbetalningsdagar för arrendeavgift är 30/4 Nytt för i år är att vi kommer att kräva hela arrendeavgiften vid samma tillfälle 30/4 på 3200:- Swedbank 398-4879. Skriv lottnummer först och sedan och namn vid inbetalning. Vi kommer att vara hårdare iår att betalingen sker i tid 50 kr påslag vid första påminnesen andra påminnelseavgiften är 200 kronor.

Vi ses i vårsolen!

Av & på stättning av vattnet på Klaras ängar..

  • vattnet sätts på tidigast 21 april
    vi vill att alla stugägare som inte har en tillslutningskran för vatten utenpå stugan ska vara närvande vid vattenpåsläpp för att kolla att ni inte blir drabbade av
    vattenläckage inne i era hus. så alla får ansvara för sina egna stugor.Om man inte kan
    närvara vid vattenpåläppet denna helj ska nyckeln lämnas till någon av oss områdesanvariga.

  • vattnet stängs av i slutet av oktober

Sophämting på klaras ängar:
perioden: 1/5 till och med 30/9