Klaras Ängar


Klaras ängars webbgalleri
En solig sommardag tog jag denna bild på ett område som badar i solgass.
Ett solstänk i natuen är en fin syn på klaras i vilken årstid som helst. Att som kolonist känns det givet att uppskatta det enkla som naturen skänker en.
På Klaras ligger de flesta husen i sänkan.precis som bilden illutrerar att husen ligger nära varandra. Finns det många gånger ett nära och gott förhållande mellan de flesta kolonister på området.
Hösten är också en fin årstid att vara på klaras när luften är hög och trädkronorna skiftar färg och det blir lite magiskt kring området när naturen skänker sin ro innan vintern.
Denna bild tycker jag illustrerar närheten till förorten som Kortedala är. De flesta har som jag har pratat med tycker att, trots stadens närhet känner man att man på la landsbyggden långt från allt brus som staden står för.
Denna bild illustrea vad att denna plats är också där själen kan slå sig ner och hämta sig från tillvaron stider. En vara som anser som lyx trots våran effektiva värld vi lever i med alla tidsbesparande prylar som vi omges av.

Sidor: | 1 | 2| 3| 4